DECIS EW 50 5 ml
Dostupnosť: Skladom
Kód produktu: 3904
Variant produktu: 5 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml
Doba dodania: 3 dni

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulzie olej vo vode určený na reguláciu výskytu veľmi širokého spektra živočíšnych škodcov na mnohých plodinách a kultúrach.

Množstvo
+
-
2,20 € / ks

Popis výrobku :

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulzie olej vo vode určený na reguláciu výskytu veľmi širokého spektra živočíšnych škodcov na mnohých plodinách a kultúrach.

ÚČINNÁ LÁTKA: deltamethrín 50g/l
SPOSOB ÚČINKU: dotykový a požerový jed

POSOBENIE PRÍPRAVKU:
Deltamethrín, účinná látka insekticídneho prípravku Decis EW 50, svetlostabilný syntetický pyrethroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed s významným repelentným účinkom proti širokému spektru škodcov. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín. Veľmi dobre účinkuje aj pri nízkych teplotách. Neodporúčame aplikáciu pri teplotách nad 23°C. Nepôsobí na roztoče. Decis EW 50 je možné pri aplikácii kombinovať s fungicídmi, herbicídmi a listovými hnojivami.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU.

ZEMIAKY A RAJČIAK:
Proti pásavke zemiakovej aplikujte v dávke 15ml na 100m2, ošetrujte v období maximálneho liahnutia lariev, obyčajne v dobe, keď prvé vyliahnuté larvy dosiahnu 3. stupeň. V oblastiach kde sa zistil slabší účinok pyrethroidov na pásavku zemiakovú je nutné takéto prípravky aspoň na jeden rok z používania vynechať.
KAPUSTOVÁ ZELENINA:
Proti skočkám aplikujte prípravok v dávke 15ml na 100m2 tesne po vzídení, alebo výsadbe. Proti piliarke repkovej v čase výskytu. Proti húseniciam rôznych motýľov na začiatku liahnutia lariev.
OVOCNÉ DREVINY:
Ošetrujte proti cicavým a žravým škodcom. Prípravok pôsobí na kvetovku jabloňovú, piliarky, podkopáčika, obaľovače, húsenice rôznych motýľov, vošky a radu ďalších škodcov.
JABLONE:
Proti obaľovačovi jablčnému aplikujte v dávke 20ml na 100m2, ošetrujte podľa signalizácie, t.j. asi týždeň po vrchole náletu motýľov do feromonových lapačov.
ČEREŠNE:
Proti vrtivke čerešňovej aplikujte v dávke 25ml na 100m2, ošetrujte podľa signalizácie – používajú sa žlté lepové lapáky upevnené v korune stromu na zachytenie dospelých jedincov vrtule, proti imágam asi týždeň po začiatku výletu škodcu. Týmto ošetrením sú súčasne ničené aj prítomné vošky.
JAHODY:
Proti kvetovke jahodovej aplikujte v dávke 15ml na 100m2, použite 20 litrov aplikačného roztoku na 100 metrov plochy a vysoký tlak. Aplikujte pred kvitnutím.
VINIČ:
Podľa signalizácie (viď jabloň) Ošetrujte pri začiatku liahnutia húseníc obaľovačov. Húsenice prvej generácie sa obyčajne liahnu v druhej polovici mája, húsenice druhej generácie v druhej polovici júla. Ak let motýľov trvá dlhšie ošetrenie proti 1. a 2. generácii zopakujte. Aplikujte v dávke 20-25ml na 100m2 vo forme klasického postreku pri použití 10-20 litrov postrekovej kvapaliny.

Decis EW 50 nie je možné používať v systémoch integrovanej ochrany ovocných drevín a viniča. V týchto systémoch je možné použiť Calypso 480 SC.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:

Odmerané množstvo prípravku za stáleho miešania vlejte do nádrže naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to ručne (3 krát po sebe). Výplachovú kvapalinu vlejte do nádrže postrekovača. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

CIBULA A PÓR: prípravok sa aplikuje vo forme postreku podľa signalizácie, prvé ošetrenie cibule proti mínerke pórovej sa obvykle vykonáva v druhej polovici apríla alebo začiatkom mája v dávke 1,5ml do 10l vody na 100m2, postrek o 14 dní aspoň 1x zopakujte,  do postrekovej kvapaliny použite zmáčadlo, ktoré zabezpečí účinok postrekovej kvapaliny (Agrovital, Silvet L 77)

CIBULA A CESNAK: proti strapkám ošetrujte porasty po zistení škodcov alebo príznakov napadnutia (drobné striebristé škvrny na listoch) v dávke 1,5ml do 10l vody na 100m2, aplikujte maximálne dva krát za sezónu, do postrekovej kvapaliny použite zmáčadlo, ktoré zabezpečí účinok postrekovej kvapaliny (Agrovital, Silvet L 77)

MRKVA, PETRŽLEN, PAŠTRNÁK, FENIKEL, KOPOR: proti psote, bzdoškám, obaľovačom ošetrujte semenné porasty pred kvitnutím pri použití dávky 1 ml do 10l vody na 100m2.

REĎKOVKA: semenné porasty ošetrujte proti piliarke repkovej a krytonosom prípravkom v dávke 1,5ml do 10l vody na 100m2 v čase ich výskytu.

ŠOŠOVICA: proti plodomorovi šošovicovému aplikujte v dávke 1ml do 10l vody na 100m2, ošetrujte prvýkrát pri objavení 3. poschodia kvetných pukov, druhýkrát po 14 dňoch.

BOB NA ZRNO: proti strapkám aplikujte v dávke 1ml do 10l vody na 100m2 pred alebo na začiatku kvitnutia, proti voškám pri ich výskyte.

RASCA: proti psote, bzdôškam a obaľovačom aplikujte v dávke 1ml do 10l vody na 100m2 pred kvitnutím.

TRÁVY – SEMENNÉ PORASTY: proti bzdôškám aplikujte v dávke 1,5ml do 10l vody na 100m2 pri ich výskyte vo fáze steblovania.

KUKURICA NA ZRNO: proti víjačke kukuričnej aplikujte v dávke 2,5ml do 10l vody na 100m2 asi 1 týždeň po vrchole náletu do svetelných lapačov. Keď sa obnoví výraznejší vrchol, ošetrenie opakujte za 7-10 dní po predchádzajúcej aplikácii.

LUCERNA: proti bzdoškám aplikujte v dávke 1,5ml do 10l vody na 100m2, ošetrujte podľa signalizácie v období od začiatku maximálnej tvorby kvetných pukov, najneskôr pred začiatkom kvitnutia a pri dokvitaní. Proti listárikom aplikujte v dávke 25ml na 100m2 ošetrujte vzchádzajúce porasty do fázy prvého trojlístka. Proti strapkám aplikujte v dávke 1,5ml do 10l vody na 100m2 ošetrujte pred kvitnutím.

OBILNINY: proti byľomorovy sedlovému ošetrujte cca. 1 týždeň po vrchole náletu do žltých misiek. Proti kohútikom ošetrujte počas liahnutia vajíčok (2/3 vyliahnutých lariev). Proti voškám aplikujte od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky. Proti vektorom vírusovej zakrpatenosti odporúčame 2 aplikácie v dávke 1,5ml do 10l vody na 100m2 v čase zistenia prvých výskytov.

OVOS: proti zunčavke jačmennej ošetrujte prvýkrát vo fáze 2-3 listov a opakujte do 7 dní po vyklasení hlavného stebla.

REPKA: proti piliarke repkovej a skočkám ošetrujte do vzchádzania do konca októbra. Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte v dávke 1ml do 10l vody na100m2. Prvé ošetrenie proti blyskáčikovi vykonajte na začiatku predlžovacieho rastu, kedy základ kvetenstva je krytý zelenými lístkami a rastliny sú asi 20 cm vysoké, pričom sú súčasne ničené krytonosy. Ďalej ošetrujeme v období objavovania prvých púčikov na okrajoch kvetenstva až počas zakvitania (2-3 chrob./kvetenstvo). Prípravok účinkuje aj pri nízkych teplotách. Proti krytonosovi repkovému a štvorzubému prípravok používajte na začiatku náletu chrobákov do porastu repky. Proti krytonosovi šešulovému a byľomorovi kelovému ošetrujte od fázy žltého púčika do konca plného kvitnutia.


Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

 

PlodinaŠkodlivý činiteľKoncentrácia v %Dávka na 10 litrov vody a 100m2Čakacia lehota v dňochPovolené kombinácie a poznámky
zemiaky Pásavka zemiaková   1,5 ml AT  
rajčiak Pásavka zemiaková   1,5 ml AT  
ovocné dreviny Žraví a cicaví škodcovia   2 ml 28 dní  
jablone Obaľovač jablčný (1. generácia)   2 ml 28 dní  
jablone Obaľovač jablčný (2. generácia)   2 ml 28 dní  
čerešne Vrtivka čerešňová   2,5 ml 28 dní  
višne Vrtivka čerešňová   2,5 ml 28 dní  
jahody Kvetovka jahodová   1,5 ml AT  
vinič Obaľovače na viniči   2 - 2,5 ml 21 dní  
kapustová zelenina Skočky na hlúbovinách   1,5 ml 7 dní  
kapustová zelenina Piliarka repková   1,5 ml 7 dní  
kapustová zelenina Húseničky môr   1,5 ml 7 dní  
kapustová zelenina Húseničky mlynárika kapustového   1,5 ml 7 dní