DIMILIN 48 SC 25 ml
Dostupnosť: Skladom
Kód produktu: 3909
Variant produktu: 5 ml, 25 ml
Doba dodania: 3 dni

Insekticídny prípravok na ochranu jabloní, sliviek, viniča, kapustovej zeleniny, šampionov, listnatých drevín, smrekov a pagaštana konského proti húseniciam škodlivého hmyzu.

Vyberte variant
5 ml 25 ml
Množstvo
+
-
7,20 € / ks

Popis výrobku :

Insekticídny prípravok na ochranu jabloní, sliviek, viniča, kapustovej zeleniny, šampionov, listnatých drevín, smrekov a pagaštana konského proti húseniciam škodlivého hmyzu.

Účinná látka: 480 g/l diflubenzuron
Úprava: dispergovateľný koncentrát
Spôsob účinku: kontaktný a požerový

Pôsobenie prípravku:
Prípravok Dimilin 48 SC usmrcuje larvy hmyzu ako požerový jed, a to tým, že narušuje tvorbu chitínu a proces zvliekania lariev. Larvy pri zvliekaní hynú. Prípravok nie je systémový. Nepreniká do rastlinných pletív. Nepôsobí na vošky, ani roztoče. Prípravok nepôsobí na parazity a predátorov hmyzu.

Spôsob aplikácie:

slivky: proti obaľovačovi slivkovému ošetrujte v období kladenia vajíčok, najneskôr do obdobia liahnutia, podľa signalizácie (na začiatku zvýšeného náletu motýľov do feromonových lapačov)

kapustová zelenina: odporúčame ošetrovať porast v období liahnutia húsenic až do 3-5 dní po vyliahnutí. Pri použití neskôr nie je úplne zabránené škodám, ktoré húsenice spôsobia požerom pred ich odumretím.

jablone: proti húseniciam prípravok aplikujte čo najskôr po vyliahnutí húseníc, alebo ihneď, ako náhle húsenice opustia zimné úkryty. Proti obaľovačovi jablčnému ošetrujte (ako na ovocných stromoch) v období kladenia vajíčok, najneskôr do obdobia liahnutia. Proti podkopáčikom (Leucoptera scitella, Lyonetia clerkella, Lithocolletis blancardella) sa ošetruje v období maximálneho výletu motýľov z prezimujúcich kukiel (v období kladenia vajíčok)

vinič: podľa signalizácie

šampionárne: ošetrujte prerastený substrát pred zakrytím zeminou

Opatrenia proti vzniku rezistencie:
Použitie akéhokoľvek  ochranného opatrenia na poraste je potrebné podriadiť opatreniam proti vzniku rezistencie. Táto stratégia u prípravku Dimilin 48 SC zahŕňa aplikáciu iba v registrovanej dávke aplikovanej časovo v súlade s odporúčaním tejto etikety. Maximálny počet aplikácii: v lesníctve jednu aplikáciu počas jedného roka, jablone 2 aplikácie za rok, šampionárne jedna aplikácia v priebehu jedného pestovateľského cyklu. V ostatných plodinách jedna aplikácia za rok.

Príprava postrekovej kvapaliny:
Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a doplňte vodou na požadovaný objem. Postrekovú kvapalinu nepripravujte nikdy do zásoby. Pripravenú postrekovú kvapalinu neodkladne spotrebujte.

UPOZORNENIE:
- postrek sa môže robiť len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere od pracujúcich
- zabráňte vdychovaniu výparov a postrekového aerosólu
- postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné plodiny
- pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie
- pri práci s prípravkom používajte osobné ochranné pomôcky

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

PlodinaŠkodlivý činiteľKoncentrácia v %Dávka do 10L vody na 100m2Čakacia lehota v dňochPovolené kombinácie a poznámky
slivky Obaľovač slivkový   2,5 ml 28 dní  
jablone Obaľovač jablčný (1. generácia)   2,5 ml 28 dní  
jablone Obaľovač jablčný (2. generácia)   2,5 ml 28 dní  
jablone Podkopáčik špirálový   2 ml 28 dní  
jablone Podkopáčik ovocný   2 ml 28 dní  
jablone Ploskáčik jabloňový   2 ml 28 dní  
jablone Obaľovač pásový   2 ml 28 dní  
jablone Obaľovač mramorovaný   2 ml 28 dní  
kapustová zelenina Mlynárik kapustový   1,5 ml 14 dní  
Smrek Ploskanky   2 ml 21 dní  
Smrek Piliarky   2 ml 21 dní  
Listnaté dreviny Listožravý hmyz   1,5 ml AT