Postreky proti škodcom
STEWARD
Kontaktný a požerový jed
Indoxacarb je kontaktný a požerový insekticíd špecificky účinný na voľne požierajúce húsenice motýľov a niektoré ďaľšie skupiny hmyzu.
Variant: 3 x 0,8 g, 0,8 g
3 x 0,.
0,8 g
1,50
MOSPILAN
Systémový insekticíd
Systémovo pôsobiaci insekticíd vo forme vodou rozpustného prášku.
Variant: 1,5 g, 15 g
1,5 g
15 g
1,90
PYRINEX 48 EC
Dotykový a požerový jed
Postrekový insekticídny prípravok v úprave emulgovateľného koncentrátu na ničenie škodlivého cicavého a žravého hmyzu na rastlinách.
Variant: 2 x 10 ml
2 x 10.
2,00
VAZTAK 10 EC
Širokospektrálny insekticíd
Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na báze svetlostabilného syntetického pyrethroidu určený na ničenie škodlivého hmyzu v celej škále poľných i špeciálnych plodín, ako aj v lesnom hospodárstve.
Variant: 6 ml, 25 ml
6 ml
25 ml
2,00
BULLDOCK 25 EC
Požerový a kontaktný prípravok
Insekticídny prípravok vo forme tekutého emulgovateľného koncentrátu proti cicavým a žravým škodcom v obilninách, repke a ovocných drevinách.
Variant: 2 x 6 ml, 25 ml
2 x 6 .
25 ml
2,20
DECIS EW 50
Dotykový a požerový jed
Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulzie olej vo vode určený na reguláciu výskytu veľmi širokého spektra živočíšnych škodcov na mnohých plodinách a kultúrach.
Variant: 5 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
2,20
APOLLO 50 SC
Selektívny akaricíd
Selektívny akaricíd vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu, určený na ničenie vajíčok a prvých pohyblivých štádií roztočcov na ovocných drevinách, viniči hroznorodom a okrasných rastlinách.
Variant: 8ml
8ml
2,40
KARATE ZEON 5 SC
Postrekový insekticíd
Postrekový, svetlostabilný, syntetický, pyrethtoidný insekticídny prípravok v progresívnej úprave – mikroenkapsulát (CS), určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti cicavým a žravým škodcom.
Variant: 5 ml, 20 ml, 50 ml
5 ml
20 ml
50 ml
2,40
METAREX
Proti slimákom a slizniakom
Moluskocíd – granulovaná návnada na ochranu poľných plodín, zeleniny, ovocných rastlín, okrasných rastlín a skleníkových rastlín proti slimákom a slizniakom.
Variant: 100 g, 3 x 100 g
100 g
3 x 10.
2,40
DIMILIN 48 SC
Dotykový a požerový jed
Insekticídny prípravok na ochranu jabloní, sliviek, viniča, kapustovej zeleniny, šampionov, listnatých drevín, smrekov a pagaštana konského proti húseniciam škodlivého hmyzu.
Variant: 5 ml, 25 ml
5 ml
25 ml
2,60
RELDAN 22
Širokospektrálny insekticíd
Reldan 22 je postrekový, širokospektrálny insekticíd vo forme emulgovateľného koncentrátu. Pôsobí ako kontaktný, požerový a dýchací insekticíd na báze účinnej látky chlorpyrifos-methyl.
Variant: - 25 ml, - 50 ml
- 25 ml
- 50 ml
2,60
DURSBAN 480 SC
Kontaktný a požerový jed
Postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie škodlivého hmyzu aplikáciami do pôdy alebo na list. DURSBAN 480 EC účinkuje vynikajúco na všetky druhy hmyzu, ktoré škodia požerom a cicaním rastlinných štiav. Na hmyz pôsobí kontaktne, požerovo…
Variant: 2 x 10 ml, 50 ml
2 x 10.
50 ml
2,80
INTEGRO
Selektívny insekticíd
Integro je vysoko selektívny insekticíd pre základnú ochranu ovocných drevín, viniča proti larvám motýľov, najmä obaľovačom, podkopáčikom, piadivkám a pod., kukurice proti vijačke kukuričnej a more bavlníkovej.
Variant: 8 ml, 25 ml
8 ml
25 ml
2,90
MOSPILAN rozprašovač
Systémový insekticíd
Systémovo pôsobiaci insekticíd v rozprašovači pre priame použitie so širokým spektrom účinku. Účinkuje ako kontaktný a požerový jed vo veľmi nízkych dávkach, má relatívne rýchle počiatočné pôsobenie v poraste. Vyniká dlhodobým a vyrovnaným reziduálnym…
Variant: 500 ml
500 ml
3,50
PREDJARNÝ POSTREK
Mero Stefes + Karate Zeon 5 CS
Kombinácia prípravkov Mero Stefes a Karate Zeon 5 CS určená na predjarné ošetrenie ovocných a okrasných drevín (stromy, kríky ....) proti prezimujúcim škodcom. (napr. vošky, roztočec ovocný, méra jabloňová, štítničky, puklice, piadivky, kvetovky .....)
Variant: 100 ml + 2 ml, 250 ml + 5 ml, 500 ml + 10 ml
100 ml.
250 ml.
500 ml.
3,50
VERTIMEC 018 EC
Insekticídny a akaricídny postrek
Postrekový insekticídny a akaricídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu, určený k ochrane zeleniny, jadrovín, chmeľu a okrasných rastlín proti roztočcom, minerkám a strapkám vrátane strapky západnej.
Variant: 10 ml
10 ml
5,20
DECIS AL
Dotykový a požerový jed
Postrekový insekticídny prípravok na priame použitie vo forme kvapaliny k aplikácii bez riedenia (ready for use) určený na ochranu okrasných rastlín, zeleniny a ovocných stromov. Výhodné balenie 1000 ml pre okamžité použitie
Variant: 1000 ml
1000 ml
6,90
Ďalšie