KAPUT GREEN 500ml
Dostupnosť: Skladom
Kód produktu: 3402
Variant produktu: 250ml, 500ml, 1000ml, 100ml
Doba dodania: 3 dni

Postrekový herbicídny prípravok na ničenie jednoročných a vytrvalých burín v poľnohospodárstve.

Množstvo
+
-
7,90 € / ks
Ceny sú úvadzané s DPH

Popis výrobku :

Spoľahlivo ničí všetku zasiahnutú vegetáciu hlavne pýr plazivý, pichliače, mlieč, turanec kanadský, pupenec roľný a iné jednoročné a vytrvalé buriny. Pre jeho vynikajúce vlastnosti nájde široké uplatnenie pri domoch, chatách a chalupách na ničenie buriny počas celej sezóny. Pri likvidácií nežiaducich krov a drevín. Na chodníkoch, dláždených plochách, okolo obrubníkov a stien budov. Pri obnove okrasných trávnikov a likvidácii zaburinených plôch. Vo vinohradoch, sadoch a okolo ovocných a okrasných stromov.

Účinná látka, obsah: glyphosate 360 g/l

Upozornenie!
Poškodzuje zdravie po požití, nadýchaní a styku s pokožkou a sliznicami!
Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.
Pre ryby a ostatné vodné živočíchy silne jedovatý!
Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.

Pôsobenie prípravku:
FONDO je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastlinami je prijímaný výhradne zelenými časťami a asimilačnými prúdmi rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa dosiahne aj zničenie podzemných častí viacročných burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia vytrvalých a hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy pre aplikáciou prípravku.
Najlepší účinok vykazuje v dobe nasadenia kvetných pupeňov alebo po odkvitnutí. Prvé príznaky pôsobenia prípravku (zožltnutie až zhnednutie) sa prejavuje po 10 až 14 dňoch po aplikácii. Pri suchom alebo chladnom počasí sa príznaky pôsobenia môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a naopak sa znižuje ak do 6 hodín po aplikácii zaprší. Všetky kultivačné práce je možné vykonávať až po prejavení sa príznaku účinku.

Aplikáciu u obilnín vykonajte v dobe voskovej zrelosti t.j. 14-21 dní pred zberom v poľahnutých alebo silne zaburinených porastoch.
Dávka vody: 200 l/ha.

Na menších plochách je vhodné aplikovať prípravok mechanickým rozprašovačom. Prípravok FONDO je veľmi vhodný na ničenie burín i na miestach, kde nie je možné použiť mechanické ničenie (okolo stien, plotov a podobne). Prípravok FONDO je možné použiť aj na tzv. bodovú aplikáciu, a to pomocou knotového aplikátora alebo štetca, ktorým ho nanesiete na vegetačný vrchol buriny zriedený vodou 1:1.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

PlodinaŠkodlivý činiteľKoncentrácia v %Dávka do 2-3 L vody na 100m2Čakacia lehota v dňochPovolené kombinácie a poznámky
orná pôda Pýr a iné vytrvalé buriny   30 ml 14 dní po zbere kultúrnych plodín
nepoľnohospodárska pôda Nežiadúca vegetácia   50 ml 14 dní  
vinič Nežiadúca vegetácia   30 ml 14-35 dní aj mlieče, čakacia lehota pre stolové hrozno 14 dní a pre hrozno na víno 35 dní, nesmú byť zasiahnuté listy viniča
jadroviny Nežiadúca vegetácia   30 ml 28 dní aj turanec kanadský, pýr plazivý, pichliač. Aplikovať za nízkeho tlaku, aby sa nezasiahli listy ovocných drevín, buriny musia mať vyvinutú dostatočnú listovú plochu
kôstkoviny Nežiadúca vegetácia   30 ml 28 dní aj turanec kanadský, pýr plazivý, pichliač. Pozor!!! broskyne len staršie ako 5 rokov. Aplikovať za nízkeho tlaku, aby sa nezasiahli listy ovocných drevín, buriny musia mať vyvinutú dostatočnú listovú plochu