Postreky proti burinám
AGIL 100 EC
Selektívny postrekový herbicíd
Herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.  
Variant: 10ml, 50ml, 100ml
10ml
50ml
100ml
2,10
TOUCHDOWN SYSTEM 4
Totálny kontaktný herbicíd
Postrekový neselektívny systémovo pôsobiaci herbicídny prípravok formulovaný na báze nového integrovaného a multifunkčného systému surfakantov „System 4 Technology“ .  
Variant: 50ml, 100ml, 500ml, 1liter
50ml
100ml
500ml
1l
2,80
DICOPUR M 750
Selektívny postrekový herbicíd
Herbicíd na ničenie citlivých dvojklíčnolistových burín v obilninách, na lúkach (v trávnikoch), pasienkoch a v semenných porastoch tráv.
Variant: 50ml, 250ml, 500ml
50ml
250ml
500ml
2,90
KAPUT GREEN
Totálny postrekový herbicíd
Postrekový herbicídny prípravok na ničenie jednoročných a vytrvalých burín v poľnohospodárstve.
Variant: 250ml, 500ml, 1000ml, 100ml
250ml
500ml
1000ml
100ml
4,80
BOFIX
Selektívny systémový herbicíd
Selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávach na semeno, v novozaložených a starších okrasných trávnikoch a trávnatých športoviskách a ihriskách  
Variant: 100ml, 250ml, 1000ml, 50ml
100ml
250ml
1000ml
50ml
11,00
Ďalšie