Záhradná technika CUB CADET

NÁJDITE TÚ SPRÁVNU KOSAČKU PRE VAŠU ZÁHRADU

ZBER, MULČOVANIE, VYHADZOVANIE?

Nižšie uvedený obrázok vám poskytuje prehľad o maximálnej veľkosti trávnatej plochy na šírku záberu, akú môžete pokosiť
za jednu hodinu. Rozhodnite sa, či budete pri kosení trávy používať zber, mulčovanie alebo vyhadzovanie pokosenej trávy.

Šírka záberu a metóda kosenia sú rozhodujúce faktory! Koľko m2 môžete pokosiť za 1 hodinu?

Príklad 1: Pri šírke záberu 42 cm môžete pokosiť približne 600 m2 trávnika za 1 hodinu, a to vrátane 10 až 12 vyprázdnení zberného koša.

Príklad 2: Mulčovanie alebo vyhadzovanie: pri šírke záberu 42 cm môžete pokosiť približne 900 m2 za 1 hodinu.

  Zberný kôš a vyprázdnenie Mulčovanie alebo vyhadzovanie

Zber / mulčovanie / vyhadzovanie

Existujú rôzne spôsoby spracovania pokosenej trávy: mulčovanie, zber a vyhadzovanie. Niektoré kosačky na trávu Cub Cadet ponúkajú všetky tieto tri funkcie súčasne. Niektoré kosačky môžu byť prestavené pomocou zodpovedajúceho príslušenstva. Tieto kosačky môžete rozoznať pomocou používaného loga:

2 v 1 znamená, že máte v jednej kosačke dve funkcie: mulčovanie a vyhadzovanie.
(Modely CC 53 MO & CC 53 MSPO)

3 v 1 znamená, že kosačka môže robiť mulčovanie, zadné vyhadzovanie pokosenej trávy a tiež
zber pokosenej trávy. Máte k dispozícii tri funkcie v jednej kosačke.

Voľba 3 v 1 OPTION znamená, že môžete urobiť voľbu medzi zberom a vyhadzovaním pokosenej trávy. Ako voliteľné príslušenstvo 
si môžete ku kosačke dokúpiť mulčovaciu súpravu. S týmto príslušenstvom máte k dispozícii 3 funkcie v jednej kosačke, ale bez 
mulčovacej súpravy máte k dispozícii iba dve funkcie.

Voľba 4 v 1 je rovnaká ako voľba 3 v 1, ale navyše budete disponovať funkciou bočného vyhadzovania.

 

Zber:

Mulčovanie:

Vyhadzovanie:

Zber pokosenej trávy sa odporúča pre používateľov, ktorí nemajú čas na to, aby kosili trávnik veľmi často, a ktorí chcú mať vždy dokonale čistú a upravenú záhradu. Zber okrem toho poskytuje tiež výhodu odstránenia niektorých nečistôt a zvyškov, ako sú lístie a suchá tráva, a vytvára tak trávniku priestor na prístup svetla a vody. Možnou nevýhodou je nutnosť likvidácie pokosenej trávy. Ideálne je použitie niektorého z kompostérov, vďaka ktorému môžete pokosenú trávu znovu zužitkovať a vrátiť ju do prirodzeného kolobehu. Energetická náročnosť na tento typ kosenia je pomerne malá, pretože tráva je odseknutá naraz a ihneď dopravená do zberného koša.


 

Mulčovanie sa odporúča pre dobre udržiavané záhrady a pre používateľov, ktorí sa nechcú zdržiavať manipuláciou s pokosenou trávou. Tento spôsob je naozaj veľmi rýchly a ušetrí až desiatky % času oproti klasickému koseniu so zberom. Pre dosiahnutie perfektného výsledku a pre minimalizáciu trávnych zvyškov v trávniku je ideálne robiť v hlavnej sezóne kosenie týmto spôsobom 2× týždenne. Pri mulčovaní je šasi utesnené špeciálnou záslepkou a pokosená tráva rotuje v žacom ústrojenstve, kde dochádza k jej preseknutiu niekoľkokrát za sebou, kým nie sú posekané čiastočky trávy také malé, aby mohli cez nože prepadnúť na zem. Pretože tráva sa skladá takmer z 90 % z vody, je recyklovaná späť do pôdy a nedochádza k žiadnym stratám. Taká tráva slúži ako prirodzené zelené hnojivo. Čím sú čiastočky pokosenej trávy menšie, tým lepšie pokosená záhrada vyzerá a na povrchu trávnika nie sú žiadne zvyšky. Pri mulčovaní by mala byť výška kosenej trávy maximálne 1 až 2 cm. Energeticky tento spôsob kosenia výrazne závisí od dĺžky mulčovanej trávy a s vyššou výškou energetická náročnosť podstatne rastie.

 

 

 

 

Ideálny a rýchly spôsob kosenia na plochách, kde nezáleží tak veľmi na upravenom vzhľade trávnika. Pri vyhadzovaní pokosenej trávy táto tráva opúšťa kosačku obvykle otvorom na zadnej alebo bočnej časti žacieho ústrojenstva kosačky a je roznášaná späť po povrchu záhrady. Tento typ starostlivosti o trávnik sa obvykle odporúča pre prirodzenejšie trávnaté lúky, ktoré si nevyžadujú také časté kosenie ako upravené záhrady a na ktorých rastie vyššia tráva. Obvykle sa tiež kosenie nerobí v blízkosti domov, pretože by boli veľké zvyšky pokosenej trávy odhadzované na dom, do bazéna alebo na chodníky a cesty. Pretože je tráva odseknutá v celej dĺžke (nie je ako pri mulčovaní rozsekaná na malé kúsky), je na trávniku viditeľná dlhšie. Odpor nožov pri kosení s vyhadzovaním je takmer zhodný ako pri zbere, ale nepôsobí tu spätný tlak od zberného koša, takže tento spôsob kosenia patrí k energeticky najšetrnejším.

 

 

 

ZAUJÍMAVÉ TECHNICKÉ PRVKY, KTORÉ UĽAHČUJÚ KOSENIE TRÁVNIKA


Veľký zberný kôš na trávu

Veľký zberný kôš na trávu znižuje počet vysypávania. Šetrí váš čas a znižuje
počet krokov na miesto uloženia kompostu.


Pojazd

Kosačky s pojazdom veľmi uľahčujú kosenie trávnika na svahoch a na veľkých plochách. 
Modely s prevodovkou sa môžu dokonca prispôsobiť rýchlosti vašej chôdze alebo 
podmienkam trávnika (riedka, hustá, vlhká, prerastená tráva a pod.).


Nastavenie výšky kosenia

Centrálne nastavenie výšky kosenia je užitočnou funkciou, ktorá umožňuje 
jednoduchú zmenu výšky kosenia jednou pákou pri všetkých štyroch 
kolesách súčasne.


Veľké zadné kolesá

Velké zadné kolieska snáze ľahko prekonávajú diery a nerovnosti nacházejícídzjúce sa v trávniku.
Výsledkom je nielen   pohodlné ovládanie a plynulá jazda, ale velké kolesá rovnako
uľahčujú otáčanie so strojom.


Elektrický štartér

Elektrický štartér vám poskytuje najvyššiu mieru pohodlia. Umožňuje naštartovanie
vašej kosačky otočením kľúčika v spínacej skrinke podobne ako pri vašom automobile.

 
 
 
Ďalšie